TENTANG PJKITA

01

PJKITA bermatlamatkan menjadikan PJ sebagai bandaraya mesra digital melalui sentuhan bericirikan “human” dalam memenuhi keperluan komuniti PJ selari dengan slogan “PJ kearah kehidupan mampan”. Jadi apa yang harus dilakukan? Dengan menjadikan portal PJKITA sebagai penggerak komuniti dan rakan digital bagi komuniti PJ.

02

Visi Utama PJKITA adalah untuk menggabungkan ciri-ciri mampan, komuniti dan kreativiti dalam satu fenomena penjenamaan terbaru. PJKITA adalah satu jenama cara hidup yang akan menjadi kebanggaan komuniti PJ.


03

Memperkenalkan barisan-barisan yang menjadi tulang belakang kepada MBPJ dan PJKITA. Empat individu ini adalah nadi kepada penggerak bandaraya PJ ke arah bandaraya mampan dan pada masa yang sama memastikan penduduk PJ faham akan fungsi dan peranan Majlis Bandaraya.